by wasit.sam37
となりの布里さんがとにかくコワい (ยังไงฟูริซังที่นั่งข้างๆ ก็น่ากลัวง่ะ) เป็นเรื่องราวของ ไทระ เด็กหนุ่มม.ปลาย ที่ต้องไปนั่งโต๊ะข้างๆ กับ ฟูริ เด็กสาวหัวทองที่บุคลิกภายนอกดูยังไงก็เป็นแยงกี้ตัวร้า...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
หนูน้อยไร้เดียงสาสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังบนโลกที่ล่มสลาย พวกเธอบังเอิญเปิดวิดีโอเรื่องหนึ่งขึ้นมาดู และทันใดนั้นเอง ซาดาโกะ วิญญาณเฮี้ยนที่สิงอยู่ในวิดีโอต้องสาปก็ปรากฎตัวขึ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
หนูน้อยไร้เดียงสาสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังบนโลกที่ล่มสลาย พวกเธอบังเอิญเปิดวิดีโอเรื่องหนึ่งขึ้นมาดู และทันใดนั้นเอง ซาดาโกะ วิญญาณเฮี้ยนที่สิงอยู่ในวิดีโอต้องสาปก็ปรากฎตัวขึ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
หนูน้อยไร้เดียงสาสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังบนโลกที่ล่มสลาย พวกเธอบังเอิญเปิดวิดีโอเรื่องหนึ่งขึ้นมาดู และทันใดนั้นเอง ซาดาโกะ วิญญาณเฮี้ยนที่สิงอยู่ในวิดีโอต้องสาปก็ปรากฎตัวขึ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
หนูน้อยไร้เดียงสาสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังบนโลกที่ล่มสลาย พวกเธอบังเอิญเปิดวิดีโอเรื่องหนึ่งขึ้นมาดู และทันใดนั้นเอง ซาดาโกะ วิญญาณเฮี้ยนที่สิงอยู่ในวิดีโอต้องสาปก็ปรากฎตัวขึ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
となりの布里さんがとにかくコワい (ยังไงฟูริซังที่นั่งข้างๆ ก็น่ากลัวง่ะ) เป็นเรื่องราวของ ไทระ เด็กหนุ่มม.ปลาย ที่ต้องไปนั่งโต๊ะข้างๆ กับ ฟูริ เด็กสาวหัวทองที่บุคลิกภายนอกดูยังไงก็เป็นแยงกี้ตัวร้า...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
หนูน้อยไร้เดียงสาสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังบนโลกที่ล่มสลาย พวกเธอบังเอิญเปิดวิดีโอเรื่องหนึ่งขึ้นมาดู และทันใดนั้นเอง ซาดาโกะ วิญญาณเฮี้ยนที่สิงอยู่ในวิดีโอต้องสาปก็ปรากฎตัวขึ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
หนูน้อยไร้เดียงสาสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังบนโลกที่ล่มสลาย พวกเธอบังเอิญเปิดวิดีโอเรื่องหนึ่งขึ้นมาดู และทันใดนั้นเอง ซาดาโกะ วิญญาณเฮี้ยนที่สิงอยู่ในวิดีโอต้องสาปก็ปรากฎตัวขึ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
となりの布里さんがとにかくコワい (ยังไงฟูริซังที่นั่งข้างๆ ก็น่ากลัวง่ะ) เป็นเรื่องราวของ ไทระ เด็กหนุ่มม.ปลาย ที่ต้องไปนั่งโต๊ะข้างๆ กับ ฟูริ เด็กสาวหัวทองที่บุคลิกภายนอกดูยังไงก็เป็นแยงกี้ตัวร้า...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
となりの布里さんがとにかくコワい (ยังไงฟูริซังที่นั่งข้างๆ ก็น่ากลัวง่ะ) เป็นเรื่องราวของ ไทระ เด็กหนุ่มม.ปลาย ที่ต้องไปนั่งโต๊ะข้างๆ กับ ฟูริ เด็กสาวหัวทองที่บุคลิกภายนอกดูยังไงก็เป็นแยงกี้ตัวร้า...
อ่านต่อ