by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 30 - รักเธอ (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . และแล้วก็มาถึงบทสุดท้าย...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 29 - ต้องพูดออกไป (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . ความเดิมตอนที่แล้...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 28 - ไม่อยากเสียใจ (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . ความเดิมตอนที่แล...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 27 - กลัว... (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . ความเดิมตอนที่แล้ว ซ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 26 - ทะเล ชุดว่ายน้ำ ออนเซ็น ยูคาตะ!! (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 25 - เมดคาเฟ่ (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ ซาเอะจังกั...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 24 - ของขวัญวันเกิด (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . ความเดิมตอนที่แ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 23 - ปะป๊าหนูไม่น่ารักเลยซักนิด!! (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . ซ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 22 - มาเข้าห้องกันเถอะ! (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . หลังจากตอนท...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ซาเอะจัง ตอนที่ 21 - ไปเดทกันเถอะค่ะ!! (ตั้งชื่อตอนเองอีกแล้ว) . ชื่อ Hadi Girl เรื่องและภาพ มิยาบิ อากิโนะ (Miyabi Akino) แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . หลังจากคราวก...
อ่านต่อ