by wasit.sam37
. Aozora to Kumorizora ตอนที่ 17 : เคียงข้างกันตลอดไป . ชื่อ Aozora to Kumorizora あおぞらとくもりぞら ต้นฉบับ Fafoo ( Miaki Sugaru 三秋縋 ) มังงะ loundraw แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphl...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Aozora to Kumorizora ตอนที่ 16 : แม้ไร้ซึ่งความหมายใด . ชื่อ Aozora to Kumorizora あおぞらとくもりぞら ต้นฉบับ Fafoo ( Miaki Sugaru 三秋縋 ) มังงะ loundraw แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaip...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Aozora to Kumorizora ตอนที่ 15 : จดจำ . ชื่อ Aozora to Kumorizora あおぞらとくもりぞら ต้นฉบับ Fafoo ( Miaki Sugaru 三秋縋 ) มังงะ loundraw แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Aozora to Kumorizora ตอนที่ 13 : อีกฟากของเมเมนโต้ โมริ . ชื่อ Aozora to Kumorizora あおぞらとくもりぞら ต้นฉบับ Fafoo ( Miaki Sugaru 三秋縋 ) มังงะ loundraw แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBai...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Aozora to Kumorizora ตอนที่ 12 : โกหก . ชื่อ Aozora to Kumorizora あおぞらとくもりぞら ต้นฉบับ Fafoo ( Miaki Sugaru 三秋縋 ) มังงะ loundraw แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่อง...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Aozora to Kumorizora ตอนที่ 8 : อย่างที่ควรจะเป็น . ชื่อ Aozora to Kumorizora あおぞらとくもりぞら ต้นฉบับ Fafoo ( Miaki Sugaru 三秋縋 ) มังงะ loundraw แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli...
อ่านต่อ