by wasit.sam37
. Tantei Akechi wa Kyouran su คดีที่หนึ่ง : ชายที่ชื่ออาเคจิ . ชื่อ Tantei Akechi wa Kyouran su 探偵明智は狂乱す เรื่องและภาพ Esuno Sakae えすのサカエ แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 14: เค้าลาง . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทดสอบ...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 13: เจ้าหญิงเขมือบ . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้า...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 12: เรื่องเล่า . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทด...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 11: แผลใจ . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทดสอบคว...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 10: แม่ลูก . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทดสอบค...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 9: ลุกไหม้ . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทดสอบคว...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 8: ฝันร้าย . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทดสอบควา...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 7: พลิกผัน . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทดสอบควา...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. Kuhime บทที่ 6: หักหลัง . ชื่อ Kuhime 喰姫 เรื่องและภาพ TAKENAKA Hideo แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ เรื่องราวของเซย์จิ คิโต้ และผองเพื่อนที่เข้าไปทดสอบควา...
อ่านต่อ